Vedenie spoločnosti


PREDSTAVENSTVO

 • Ing. Milan Španko, MBA, predseda
 • Ing. Peter Kardoš, podpredseda
 • Prof. Ing. Peter Dušička, PhD., člen

DOZORNÁ RADA

 • Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc., predseda
 • Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., člen
 • Ing. Ladislav Králik, člen

Spoločnosť disponuje skúseným manažmentom a zamestnancami v nasledujúcich oblastiach: 

 • Viac ako 35r. prax v Energetickom a silnoprúdovom inžinierstve a elektroenergetike
 • Viac ako 35r. prax v Jadrovom, elektromateriálovom a fyzikálnom inžinierstve, vrátane medzinárodnej publikačnej činnosti
 • Viac ako 35r. prax vo vodných stavbách, výstavbe malých vodných a prečerpávacích elektrární
 • Viac ako 35r. prax v inžinierskych činnostiach
 • Viac ako 25r. prax v bankovej a obchodnej sfére
 • Viac ako 15r. prax v teplárenskom sektore