Stratégia a spoločenská zodpovednosť

Stratégiou spoločnosti je neustále zdokonaľovať svoje odborné aj vedecké know how a sledovať najnovšie svetové trendy.

Spolu s dôrazom na spoluprácu s najlepšími odborníkmi a vedeckými kapacitami tak chceme rásť v úrovni poskytovaných služieb a produktov a posilňovať našu pozíciu v oblastiach, ktorých pôsobíme. Spoločnosť si uvedomuje svoju zodpovednosť voči všetkým partnerom, zamestnancom, komunitám, ale aj životnému prostrediu. Všetky naše aktivity preto konáme plne v súlade so základnými princípmi spoločenskej zodpovednosti. Takýto prístup aplikujeme na všetkých úrovniach, od vrcholového manažmentu, cez jednotlivých zamestnancov až po našich partnerov a dodávateľov.