Politika kvality

Na splnenie našich ambicióznych cieľov sme si nastavili osem hlavných bodov politiky kvality.

Na ich dodržiavanie a implementáciu do praxe dbá každý manažér a zamestnanec spoločnosti.

Naša politika kvality je nasledovná:

1. Poskytovať služby na vysokej profesionálnej a kvalitatívnej úrovni.
2. Zabezpečiť komplexné služby od úrovne analýzy a návrhu cez úroveň nasadenia i technológii, spracovania až po dodávku produktu a služby.
3. Byť spoľahlivým partnerom pre klientov, zákazníkov a dodávateľov.
4. Trvalo zabezpečovať kvalitu produktov a služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Zdokonaľovať a inovovať výrobky tak, aby sme uspokojili ich nároky, potreby a splnili ich očakávania a požiadavky v maximálnej možnej miere.
5. Prehlbovať spoluprácu s dodávateľmi, ktorí majú bezprostredný vplyv na kvalitu našich produktov a služieb tak, aby výsledkom nákupu bola kvalita dodávok, flexibilita, efektívnosť a serióznosť.
6. Zvýšiť produktivitu práce s cieľom byť stabilnou, úspešnou a konkurencieschopnou spoločnosťou na trhu.
7. Zvyšovať kvalifikáciu, odborné vedomosti a zručnosti našich zamestnancov, aby boli pripravení čeliť narastajúcim nárokom trhu.
8. Zvyšovať funkčnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality zavedeného v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001:2008, plnením príslušných platných právnych národných a medzinárodných predpisov a iných požiadaviek zabezpečíme trvalý rast kvality organizácie.