Partneri

Spoločnosť VUPEX a.s. počas svojho dlhoročného pôsobenia na trhu spolupracovala z mnohými významnými obchodnými partnermi z oblasti energetiky.

Významní obchodní partneri:

 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • Trnavská teplárenská, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a. s.
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • VUJE, a.s.
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
 • Slovenská akadémia vied
 • Univerzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s univerzitami:

Vedecká činnosť patrí medzi naše priority. Pri všetkých našich aktivitách preto kladieme dôraz na úzku spoluprácu s univerzitami a vedeckými pracovníkmi. Aktívne využívame, ale aj podporujeme najnovšie trendy vo výskume v odvetviach, v ktorých podnikáme. Medzi našimi internými, ale aj externými spolupracovníkmi máme renomované vedecké kapacity. V súčasnosti najviac spolupracujeme s nasledujúcimi univerzitami a fakultami:
 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

 • Stavebná fakulta - Katedra hydrotechniky
 • Strojnícka fakulta - Katedra tepelnej energetiky
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky - Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra jadrovej fyziky a techniky
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky - Ústav automobilovej mechatroniky 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

 • Elektrotechnická fakulta - Katedra výkonových elektrotechnických systémov 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

 • Katedra elektroenergetiky
 • Letecká fakulta