INŽINIERING

VUPEX a.s. v roku 2004 rozšírila svoj predmet podnikania o inžiniering. V danej oblasti zabezpečujeme všetky služby týkajúce sa inžinieringu, vrátane stavebného a bezpečnostného dozoru.
  • Inžiniering v energetika
  • Inžiniering v stavebníctve