DODÁVKA VEDECKÉHO PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA

Spoločnosť smeruje svoje dlhoročné skúsenosti, vedecké kapacity  a know-how z výskumu a vývoja aj do oblasti obstarávania vedeckých prístrojov, diagnostických prístrojov a zariadení, vrátane software príslušenstva.