Služby

  • výskum a vývoj v oblasti energetiky
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  • riešenie vzťahov energetického hospodárstva a životného prostredia
  • ekonomické analýzy vo výrobe, rozvode a spotrebe el. energie
  • vykonávanie energetického auditu
  • projektovanie vyhradených elektrických zariadení
  • poradenská činnosť v energetike
  • inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane stavebného a bezpečnostného dozoru
  • projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete
  • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov