Konferencie a prednášky

 • Školenie „Verejné obstarávanie od 01.01.2020“ (2020)
 • Školenie „Verejné obstarávanie od 01.01.2019“ (2019)
 • Školenie  „Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku“ (2019)
 • Školenie „Verejné obstarávanie od 01.01.2018“ (2018)
 • Prednáška o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA * novelizácia zákona, 2017
 • VIII. Medzinárodné vedecké sympózium „Elektroenergetika 2015“, 2015
 • „Elektroenergetika 2015 - ôsmy ročník medzinárodného vedeckého sympózia o elektroenergetike“, 2015
 • Medzinárodné vedecké podujatie „ENERGETIKA 2014“ (Energetika - Ekológia - Ekonomika, Riadenie v energetike, Obnoviteľné zdroje energie), 2014
 • Slovensko-nemecká konferencia a kooperačné rozhovory: „Energetická efektívnosť budov 2014“, 2014
 • Medzinárodná konferencia ELEKTRO 2012 (reklamný partner), 2012
 • ELO SYS, 2011
 • Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovensko-Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou: „Solárne teplo a fotovoltika“, 2010
 • Energofórum (partneri podujatia), 2009
 • Medzinárodná konferencia ENEF, 2007
 • Medzinárodná konferencia "Vykurovanie“, 2007
 • International Slovak Biomass Forum, 2007