ENERGETIKA

Podpora výskumu a vývoja elektromobility (FEI STU Bratislava)
PPC
Malé vodné elektrárne
Dieselgenerátory
Solárne elektrárne v rôznych lokalitách